Etusivu - Tietoa meistä - Ympäristö ja laatu

Ympäristö ja laatu

Ympäristö ja laatu

Lead text: 
Ympäristö- ja laatutyö ovat Brand Factorylle tärkeitä asioita. Saimme ISO 14001- ja ISO 9001 -sertifioinnit jo useita vuosia sitten. Farstan tehtailla on lisäksi FSC-sertifiointi, minkä ansiosta voimme asiakkaan toiveiden mukaan ympäristömerkitä Farstassa valmistettavat painotuotteet. Toimittajiemme kautta voimme lisäksi kompensoida valmistuksen päästöjä. Useimmiten maksuttomaan FSC-sertifiointiin verrattuna päästökompensoinnin yhteydessä peritään pieni maksu. Se osoitetaan suoraan puiden istutushankkeeseen.

Kutsumme koko johtamisjärjestelmäämme nimellä BrandQuality, sillä ISO 14001- ja FSC-sertifiointien lisäksi täytämme myös ISO 9001 -laatujärjestelmän vaatimukset. ISO 9001 on laatujärjestelmä, joka auttaa meitä tekemään työtä järjestelmällisesti. Jatkuvan kehitystyön ansiosta takaamme sen, että Brand Factory täyttää asiakkaiden laatuvaatimukset. Koska olemme yhdistäneet ISO 9001- ja ISO 14001 -sertifioinnit BrandQuality‑johtamisjärjestelmäämme, meillä on hyvät edellytykset ohjata ja kehittää prosessejamme sekä laadun että ympäristön näkökulmasta. Osoittaaksemme sitoumuksemme olemme nimittäneet laatu- ja ympäristöpäällikön, Christian Joelssonin. Hänen tehtävänään on valvoa ja kehittää jatkuvasti BrandQualityn rutiineja.

Ympäristötyömme perustuu siihen, että asetamme vuosittain ympäristötavoitteita. Lähtökohtana on toimintamme ympäristövaikutus. Tarkkailemme paperijätteen määrää ja asetamme vuosittain tavoitteita sen pienentämiseksi. Kemikaalien käyttö on toinen tärkeä asia. Pyrimme jatkuvasti vähentämään kemikaalien käyttöä kehittämällä uusia tekniikoita ja etsimään tuotantoon parempia ratkaisuja. Uusin esimerkki tästä on se, että yhden offset-koneemme tuotanto täysin isopropanolitonta. Myös screen-osastolla käytettävä uusi pesukoneemme vähentää kemikaalien kulutusta 40 prosenttia, sillä pesuprosessi on täysin kemikaaliton.

Edellytämme työsuhdeautojemme täyttävän ympäristötavoitteidemme vaatimukset. Myös käyttämämme sähkö ja kaukolämpö on ympäristöluokiteltua. Kaikki työntekijämme osallistuvat ympäristökoulutukseen. Teemme säännöllisesti tarkastuskierroksia ja riskinarviointeja ympäristövaikutusten ehkäisemiseksi ja minimoimiseksi. Ympäristökonsulttimme avulla tarkistamme vuosittain myös sen, että noudatamme toimintaamme ohjaavaa ympäristölainsäädäntöä.