Hjem - Våre kunder - Varemerkets livssyklus - Den første fasen – varemerket skapes

Den første fasen – varemerket skapes

Den første fasen – varemerket skapes

Lead text: 

Vi deler livssyklusen til et varemerke i tre faser. I den første fasen skapes varemerke. Her jobber bedriftsledelsen/markedsføringsavdelingen sammen med reklamebyrået og andre konsulenter for å utarbeide en gjennomførbar strategi.

Man evaluerer dagens situasjon og visjonen for fremtiden. Deretter fastsettes en forretningsidé, et konsept, og til slutt et grafisk uttrykk, slik at man på en enhetlig måte skal kunne formidle budskapet i markedet og skape en sterk merkevare. Resultatet av denne fasen bruker vanligvis å generere en ny identitet, en ny profilmanual og nye rutiner.

Brand Factory kommer som oftest inn i slutten av denne fasen, men desto tidligere vi kommer inn, jo bedre blir resultatet. Er vi inne i et tidlig stadium, kan vi bidra til å bygge opp profilmanualen, sørge for at den dekker alle de nivåene som du vil eksponere varemerket på. Mange kontaktflater krever grundig forarbeid for at implementeringen av varemerket i praksis skal bli bra. Er de ikke i den opprinnelige manualen kan det koste dere unødvendige penger om dere legger dem til i etterkant. Eksempler på slike kontaktflater kan være utendørs skilting og dekor på kjøretøy, der det er mange komplekse komponenter det må ta hensyn til.