Dokument og bilder

Dokument og bilder

Brand Factory tar imot åpne layoutdokumenter og bilder som møter følgende kravspesifikasjon:

- Adobe InDesign CS3 eller nyere alternativt Quark XPress 6.5 eller nyere.

- Adobe Illustrator CS3 eller nyere.

- Fotografiske bilder skal være tagget med icc-profil tilsvarende bildets aktuelle fargerom.

- Samtlige benyttede typesnitt og lenker skal vedlegges.

 

Anbefalinger:

Dokument: Sørg for at layoutprogrammet har de rette fargeinnstillingene, les mer under overskriften Fargehåndtering. Bruk layoutprogrammets innebygde funksjoner for preflight og samling av materiale for levering.

Bilder: Behold bildet i sitt opprinnelige fargerom, fortrinnsvis AdobeRGB eller sRGB. Behold innbakte profiler, de er nøkkelen til korrekt gjengivelse. Følgende filformater anbefales: TIFF LZW, Jpeg (maksimal kvalitet) samt PSD (i kombinasjon med InDesign).

Bildeoppløsning: Anbefalt oppløsning avhenger av kombinasjonen av format og sluttprodukt, les mer under Format.

Illustrasjoner: Vektorbasert grafikk anbefales for illustrasjoner, spesielt ved store sluttformater. Illustrasjonen bør fargesettes med CMYK-verdier og bør ikke ha innbakte profiler.

Typesnitt: Unngå eldre versjoner av typesnitt, de forårsaker ofte konflikter i nyere system.