Branding

Branding

Lead text: 

Når et varemerke skal profileres er det mange nye kontaktflater som vil få nytt utseende. Mange av disse kontaktflatene kommer med høy risiko og store investeringer for eieren av merkevaren.

Eksempler på slike kontaktflater er kjøretøymerking og utendørs skilting som i begge tilfeller er utsatt for harde fysiske påkjenninger. En bildekor må tåle tøffe værforhold, UV-lys og bilvask i flere år. Det er lett å gjøre feil, og for en hel bilpark kan det være snakk om store investeringer. For utendørs skilting gjelder det samme i form av vær og vind. Her er det også viktig å ha en god følelse av hvordan kreativt design på papir kan utføres i virkeligheten. Listen over produkter vi tilbyr kan bli veldig lang, men her er noen av dem: intern og ekstern butikkprofilering, arkitektonisk dekor, innendørs og utendørs skilting, bildekor, profilklær og arbeidstøy.

For å møte forventningene til våre kunder sitter vårt personale med høy kompetanse innen området og moderne produksjonsanlegg med høyeste kapasitet. Vi samarbeider kun med leverandører som kan gi oss de beste råmaterialene. Derfor kan vi gi omfattende garantier på våre produksjoner for å sikre at våre kundene vil føle seg trygge på sine investeringer.

Uavhengig av størrelsen på ditt prosjekt, har Brand Factory kapasiteten til å oppfylle dine krav og behov. I Norden har vi alle de ressursene for å hjelpe deg på et lokalt nivå. Når vi har prosjekter som strekker seg over europeiske eller globale grenser samarbeider vi med Glimma Group. På denne måten kan vi gjøre prosjekter over hele verden. Klikk her for å lese mer om Glimma.