Produktutvikling

Produktutvikling

Lead text: 

Produktutviklingen er en viktig del av vår oppgave med å sikre produktenes funksjonalitet og kvalitet ved profilering og butikkommunikasjon.

Produktutviklernes viktigste oppgave er å initiere, gjennomføre og fullføre produkter i nært samarbeid med kunder, partnere og Brand Factorys selgere og prosjektledere. Produktutviklere bistår med idéskaping, konsepter, materialevalg, konstruksjon, funksjon prototyper og sikrer at produktene fungerer både i produksjon og i de miljøene de brukes i.

Produktutviklingen er derfor en viktig del av vår oppgave med å sikre produktenes funksjonalitet og kvalitet ved profilering og butikkommunikasjon. Vi kan på eget eller kundens initiativ utvikle produktløsninger som effektiviserer reklamekommunikasjon både innendørs og utendørs. Våre utviklere har derfor en solid grafisk kompetanse og de deltar i salgsprosessen.