Hjem - Bring

Bring

Bring

Lead text: 

I løpet av de siste 10 årene har Posten Norge som bedrift gjennomgått en store endringer. Fra å være kjent som et tradisjonelt statlig post selskap til en betydelig logistikk og IT aktør i tillegg til den gamle kjernevirksomheten.

Veien dit har gått gjennom flere oppkjøp og innenfor logistikk/distribusjon satt man etter hvert med mange ulike selskap med sprikende profil. Oppsummert kan man si at det var svært vanskelig å oppfatte konsernets betydelige størrelse i markedet ut i fra den profileringen som fantes og det var ingen fellesnevner som bandt dette sammen. Noe måtte skje.

Sommeren 2006 var Brand Factory leverandør til deler av konsernet i Norge og vi posisjonerte oss for den fremtidige opphandling via en prekvalifisering av fremtidige leverandører. Året etter kom forespørselen ”rammeavtale profilering av biler” ut gjeldende for Norge, Sverige, Finland, Danmark og Baltikum. Etter å ha blitt valgt som leverandør på dette ble Brand Factory trukket inn i prosessen med utarbeidelse, planlegging og gjennomføring av den nye visuelle identiteten til Posten Norge AS og Bring med fem underliggende linjer i Norden og Baltikum. Dette arbeidet medførte et tett samarbeid både med innkjøp, marked, ekstern byråforbindelse, distribusjon og etter hvert en egen bilgruppe innenfor konsernet. I prosessen ble 3M involvert på et tidlig stadium og var delaktig i de tester som ble foretatt. Våren 2008 var alt endelig klart og den første helgen i september 2008 ble den nye profilen lansert med brask og bram.

Denne helgen ble det jobbet i alle større byer over hele Norden fra fredag morgen til søndag kveld. Bare i Norge ble over 400 biler omprofilert denne helgen og i løpet av 4 hektiske måneder høsten 2008 ble ca 2500 enheter omprofilert. Underveis har prosjektet vært styrt etter måltall for hvert land og vi har hatt ukentlige statusmøter med avrapportering på vegne av hele Norden over framdriften i de respektive land for alle fem linjer involvert. Arbeidet har fortsatt med uforminsket styrke i 2009 og vil fortsette ut 2010. Sentralt i denne prosessen er det fargebytte på den eksisterende bilparken som er gjort ved hjelp av folie, såkalt helfoliering. Fordelene med denne teknikken er mange, den viktigste er kanskje økonomien som ligger i en særdeles kort ståtid på materiellet sammenlignet med omlakkering. For ytterligere å forsterke profilen samt ivareta sikkerhet på en best mulig måte er store deler av logoelementene produsert på 3M`s Scotchlite reflekterende folie.

Samlet sett er det en bilpark på ca 10 000 enheter som omprofileres over en periode på tre år og dette prosjektet er den største omprofilering på bilsiden i Norden noen gang. Brand Factory var en naturlig partner pga vårt dekningsområde som matcher kundens behov tett på perfekt, samtidig som vi har den nødvendige kapasitet og kompetanse til å gjennomføre en slik oppgave. Vi er stolte over å kunne si at vi er på god vei til å gjennomføre denne formidable oppgaven.