Hjem - Clear Channel

Clear Channel

Clear Channel

Lead text: 

Våren 2004 tok Clear Channel for alvor tak i arbeidet med å få tilgang til noen av SL`s T-banevogner for utvendig profilering. Spørsmålet hadde vært oppe tidligere, men med negativt resultat, først og fremst pga brannsikkerheten.

Brand Factory fikk sammen med Clear Channel i løpet av høsten ansvar og tillit til å ta fram en løsning som ivaretok så vel de sikkerhetsmessige aspekter som de rent produktmessige krav i forhold til vedheft, mulighet for fjerning, holdbarhet og miljø. Det var en forutsetning at materialet var i stand til å oppfylle alle de krav som settes for trafikk som til en stor del foregår under jordens overflate. Dette var krav som til da ikke var å finne hos fram til det kjente kvaliteter.

I egenskap av verdensledende leverandør av høykvalitative foliematerialer hadde 3M og hele deres forskning og utviklingsavdeling sett denne problemstillingen bli mer og mer aktuell. Parallelt med det arbeide som ble gjort i fra vår side hadde de derfor 3M utviklet et nytt materiale som møtte disse kravene. Materialet var PVC fritt og oppfyllte samtlige krav som ble satt fra SL`s side. Dessuten kunne materialet oppvise gode egenskaper i så vel produksjon som ved montering og fjerning. Dette var selvsagt avgjørende for prosjektets videre utvikling.

I midten av desember 2004 var det klart for premiere tur med SL`s første helfolierte T-banevogn! Aftonbladet, som gjerne ville være først med det siste, var den første annonsøren og skapte i egenskap av profesjonell mediekjøper aksept for mediet. Kort etterpå var flere fargeglade løsninger å se på skinnegangen fra Heinz Ketchup, Puma, Sony Ericsson, Eniro m.fl.

Den totale utvendige flaten på en T-banevogn er på ca 300m2 og tar ca 80 mannetimer å ferdigstille. Kun autorisert og spesialtrent personell tillates å arbeide med denne typen applikasjoner som kun gjøres i helger pga mindre trafikk enn i ukedagene.