Forstudiefasen

Forstudiefasen

Lead text: 

Når varemerkets utseende begynner å ta form, er det allerede på høy tid å kontakte Brand Factory for konsultasjon om de mer komplekse kontaktflatene. Veldig ofte etableres kontakten når profilmanualen er ferdig og på dette stadiet kan det kreves mye tilpasning for at den nye grafiske profilen skal være mulig å implementere i praksis. For alle parter er det derfor bra om vi kan være involvert og rådspurt på et så tidlig stadium som mulig, noe vi gjør i fortrolighet og med høyeste integritet.

Før et prosjekt må profilmanualen ses gjennom med utgangspunkt i prosjektets omfang og hvordan enhetene og kontaktflatene kan se ut i virkeligheten. Profilmanualen kan f.eks. inneholde skisser av noen få biler, mens bilparken i virkeligheten består av flere ulike merker og modeller. Et nytt butikkonsept kan ha behov for å testes ut et reelt miljø for å få bekreftet at konseptet fungerer. Her hjelper vi kundene våre med å kartlegge, dokumentere, tegne nye skisser og gjennomføre tester.