BrandFactory - Pressmeddelande

Sveriges och Nordens ledande full-serviceaktör inom visuell kommunikation lanserar i dag det nya varumärket BrandFactory fullt ut

Nyheter

BrandFactory tar nästa steg

BrandFactory tar nästa steg i byggandet av Sveriges ledande aktör inom visuell kommunikation.

Efter samgåendet mellan BrandFactory och Ineko under 2016 tar verksamheten nu ytterligare steg i bygget av Sveriges ledande aktör inom visuell kommunikation.

Läs mer

Vi är redo för GDPR

Ny allmän dataskyddsförordning (GDPR)
Den 25 maj i år träder en ny allmän dataskyddsförordning i kraft i hela EU. Förordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär hårdare krav på hantering av personuppgifter. Det kommer att ställas krav på nya rutiner och processer för säker hantering av register samt krav på ansvarig ledningsnivå.

Läs mer

Sveriges och Nordens ledande full-serviceaktör inom visuell kommunikation lanserar i dag det nya varumärket BrandFactory fullt ut

I slutet av september lanserades det nya varumärket BrandFactory i hela koncernen i alla bolag med ett företagsnamn och gemensam identitet. Förutom de svenska bolagen*, har även de norska och danska bolagen nu ändrat sina företagsnamn. Hela koncernen har fått en ny gemensam logotyp och en ny gemensam design.  

Läs mer

BrandFactory-koncernen går samman under ett namn

Sveriges och Nordens största varumärke inom visuell kommunikation lanserar det nya varumärket BrandFactory fullt ut.

Läs mer
BrandFactory
  • BrandFactory-koncernen går samman under ett namn

    Nyhet

    Sveriges och Nordens största varumärke inom visuell kommunikation lanserar under september 2017 det nya varumärket BrandFactory fullt ut.
  • Hur vi gör det är lika viktigt som vad vi gör

    Hållbarhet

    BrandFactory är per definition ett miljömedvetet företag. Det är mycket viktigt för oss att ta ansvar för hållbarhet, kvalitet och miljö.