BrandFactory - Digitalt media

Digitalt media

Den digitala revolutionen har förändrat medielandskapet totalt och sätten företag når sina kunder är under konstant utveckling. På byrån är de digitala möjligheterna integrerade i arbetet och går ofta hand i hand med det som produceras i tryckpressarna. Här producerar vi bland annat banners och webbplatsgrafik, rörligt media för displayer, mobila kampanjer och sociala medier. Vi kan även skapa 3D-animeringar och allt annat som kan presenteras på olika digitala plattformar.

 

Therese Boström

Therese Boström

Head of Agency

+46 10 212 21 10 therese.bostrom@brandfactory.se