Finanstryck - Specialister På Design Av Finansiell Information

Experter på finansiell information

Finanstryck

innovation och expertis

Finanstyck är specialister på finansiell information. Organisationen är skräddarsydd och har lång erfarenhet av framställningen av börsprospekt, årsredovisningar, rapporter, nyemissioner, börsintroduktioner och företagsförvärv.

Vår unika leveransförmåga har gett oss en marknadsledande ställning hos kunder med mycket högt ställda krav. Den positionen behåller vi genom att löpande utveckla nya tjänster anpassade till kundernas behov.  

Vårt erbjudande omfattar allt från idé, koncept, manus, projektledning, form, produktion, publicering och distribution.

Med vår kontroll över hela produktionsprocessen kan vi tillgodose de mycket höga krav på tillgänglighet, service och flexibilitet som denna typ av produktion ställer. Det är den tryggheten och effektiviteten som våra uppdragsgivare köper.

Finanstryck har lång erfarenhet av att hantera konfidentiell information och våra väl beprövade rutiner är utformade för att tillgodose behovet av sekretess.

Vi skräddarsyr vårt erbjudande utefter dina behov

Stefan Åkerling

Stefan Åkerling

Key Account Manager

+46 10 212 21 35 stefan.akerling@brandfactory.se
  • BrandFactory-koncernen går samman under ett namn

    Nyhet

    Sveriges och Nordens största varumärke inom visuell kommunikation lanserar under september 2017 det nya varumärket BrandFactory fullt ut.
  • Hur vi gör det är lika viktigt som vad vi gör

    Hållbarhet

    BrandFactory är per definition ett miljömedvetet företag. Det är mycket viktigt för oss att ta ansvar för hållbarhet, kvalitet och miljö.
 ? 
Behöver du hjälp?