Plock och pack | Rätt material till rätt mottagare

Plock & Pack

Plock och pack av kampanjutskick och butiksmaterial kräver att rätt material kommer till rätt mottagare i rätt tid. Varje dag gör vi utskick till bland annat butiker och säljkårer, där varje paket packas för hand med ett unikt innehåll till varje enskild mottagare. Vi har väl inarbetade rutiner och en hel avdelning som arbetar enbart med detta och säkerställer att allt blir rätt - oavsett om det är ett enda eller flera hundra paket.

Mats Carlsson

Mats Carlsson

Head of BrandFactory Logistics

+46 10 212 22 09 mats.carlsson@brandfactory.se