Hem - Annica Axelsson ny koncernchef för Ineko och Brand Factory

Nyheter

Annica Axelsson ny koncernchef för Ineko och Brand Factory

Annica Axelsson ny koncernchef för Ineko och Brand Factory

Lead text: 

Ineko Group och Brand Factory gick samman den 1 april 2016. Bolagen bildar den ledande aktören inom området grafisk och visuell kommunikation i Norden med en sammanlagd omsättning på 1,3 miljarder kronor i Sverige, Danmark, Finland, Norge. Styrelsen har beslutat att tillsätta Annica Axelsson som koncernchef med tillträde den 1 september. 

Annica Axelsson kommer närmast från Strålfors där hon haft rollen som VD för den svenska verksamheten. Tidigare arbetade hon i ledande befattningar på Svenska Spel och Coca-Cola. Annica har stor erfarenhet av digital och analog grafisk kommunikation och av relaterade marknads och produktionsfrågor. Tillförordnad koncernchef René Rafn Hansen kvarstår i koncernledningen med fokus på att leda koncernens danska verksamhet parallellt med att fortsatt samordna ett antal koncernövergripande frågor.

”Jag ser att Ineko tillsammans med Brand Factory skapar en koncern med en mycket intressant position på den nordiska marknaden och med stora möjligheter framöver. Att få möjlighet att leda arbetet med att utveckla företaget tillsammans med ledningen och övriga medarbetare känns väldigt spännande.” säger Annica Axelsson.

”De kommande åren kommer att innebära betydande utveckling inom bolaget. Annicas erfarenheter från Strålfors, tillsammans med hennes kunnande inom marknadsfrågor och hennes goda ledarskap, blir viktiga tillskott till bolaget.

Vi önskar Annica välkommen samtidigt som vi vill rikta ett stort tack till René för hans utomordentliga insatser som tillförordnad koncernchef.” säger Per Nyström, styrelsens ordförande. 

Ineko och Brand Factory är båda aktiva inom grafisk och visuell kommunikation med kompletterande styrkor. Brand Factory agerar i Sverige, Danmark, Finland och Norge medan Ineko är fokuserat på den svenska marknaden.

Bolagen har kompletterande produkter och det gemensamma kunderbjudandet har stärkts av samgåendet.

För ytterligare information, kontakta:

Per Nyström, styrelseordförande, +46 73 088 31 45, per.nystrom@accentequity.se