Hem - Kundcase - Andra fasen – Lansera varumärke

Andra fasen – Lansera varumärke

Andra fasen – Lansera varumärke

Lead text: 

I den andra fasen kommer varumärket till liv. Fasen inleds med en analys av de kontaktytor som står i den nya profilmanualen.

Analysen görs vanligtvis i ett nära samarbete mellan reklambyrån, varumärkesägaren och Brand Factory, eftersom profilmanualen då blir anpassad efter verkligheten. Oavsett vilken bransch som profilen och varumärket ska implementeras i, så ser verkligheten allt som oftast helt annorlunda ut i praktiken än vad den gör på ritbordet. 

Vi kan i det här skedet hjälpa er med anpassning av profilmanualen på samtliga kontaktytor. Vi sätter upp rutiner och system för att förenkla arbetet för samtliga parter. Vi kan med utgångspunkt från era behov skräddarsy ett konto i vår Visual Communication Management Portal för att ni enkelt ska kunna organisera, kontrollera och effektivisera varumärket både under lanseringen samt under hela varumärkets livslängd. I takt med att er verksamhet sen växer öppnas ofta nya försäljningsställen upp och delar av verksamheten förnyas och utvecklas. I och med detta, tar fasen där ni lanserar varumärket aldrig riktigt slut förrän varumärket i sig förnyas och allt börjar om från början. 

När varumärket är anpassat efter er nya profilmanual och det är visualiserat i samtliga former så ska era produkter och tjänster säljas under varumärket. Nu går varumärket in i sitt tredje och sista skede i livscykeln.