Hem - Kundcase - Första fasen – Skapa varumärke

Första fasen – Skapa varumärke

Första fasen – Skapa varumärke

Lead text: 

I den första fasen skapas varumärket. Här arbetar företagsledningen/marknadsavdelningen tillsammans med sin reklambyrå och andra konsulter för att arbeta fram en fungerande strategi.

Man utvärderar nuläget samt målbilden för företagets framtid. Efter det fastställs en affärsidé, ett koncept och i slutändan en grafisk form, så att man på ett enhetligt sätt ska kunna föra fram sitt budskap på marknaden och kunna skapa ett starkt varumärke. Resultatet av denna fas brukar normalt generera en ny identitet, ny profilmanual och nya rutiner. 

Vi vill vara med från början

Ju tidigare vi kommer in i den här fasen desto bättre blir resultatet. Kommer vi in i ett tidigt skede och får hjälpa till med att bygga upp profilmanualen så ser vi till att den blir anpassad efter verkligheten. Det finns många kontaktytor som kräver grundligt förarbete för att lanseringen av varumärket ska bli bra i praktiken. Är de inte med i profilmanualen från början så kan det kosta er onödigt mycket pengar om ni lägger till dem i efterhand. Exempel på sådana kontaktytor kan vara utvändig skyltning och fordonsdekor då det finns många komplexa komponenter att ta i beaktning. 

När första fasen är över så går varumärket in i sitt andra skede i livscykeln. Nu ska varumärket lanseras och kommer att tryckas upp på de kontaktytor som presenteras i profilmanualen.