BrandFactory - BrandFactory i Sverige ansöker om företagsrekonstruktion

BrandFactory i Sverige ansöker om företagsrekonstruktion

PRESSINFORMATION 2019-11-13

PRESSINFORMATION 2019-11-13

Tre bolag inom BrandFactory i Sverige har lämnat in ansökningar om företagsrekonstruktion till Södertörns tingsrätt. Syftet är att hantera bolagens skuldsättning och skapa långsiktigt hållbara finansiella förutsättningar. Målet är att trygga verksamheten, kundleveranser och medarbetares jobb. Den dagliga verksamheten ska pågå som vanligt under processen utan att kunder eller leveranser påverkas.

BrandFactory är Nordens ledande aktör inom visuell kommunikation och varumärkesprofilering. Koncernen består av fyra operativa bolag med verksamhet i Sverige samt fristående dotterbolag i Norge och Danmark. Rekonstruktionen omfattar tre svenska bolag, Nya BrandFactory AB, BrandFactory AB och BrandFactory Sverige AB, som har en sammanflätad finansiell struktur.

Det fristående svenska dotterbolaget BrandFactory Logistics AB samt dotterbolagen i Norge och Danmark har inte samma finansiella problem och omfattas inte av rekonstruktionen.

Likviditetsproblemen för de bolag som rekonstrueras startade på allvar när en av koncernens största kunder gick i konkurs under 2019. Stora kundfordringar betalades aldrig och kundförlusten sammanföll med stora investeringar i flytt av maskiner och renovering av lokaler i BrandFactorys huvudkontor i Farsta. Fallande volymer inom trycksaker, som förvärrades under sommaren, gör att de aktuella bolagen står inför likviditetskris, om de inte genomför företagsrekonstruktion.

Det är ett tungt beslut att fatta, men nödvändigt när alla andra alternativ är utforskade. Vi tvingas att genomgå en rekonstruktionsprocess för att göra upp med våra finansiella och lönsamhetsmässiga utmaningar. Jag beklagar att fordringsägare drabbas och jag förstår om det finns en frustration över beslutet, samtidigt som det här är ett bättre förfarande än alternativet. Vi kommer göra allt för att svara på frågor och informera våra leverantörer steg för steg under hela processen, säger Annica Axelsson, vd för BrandFactory.

Rekonstruktionerna kommer att ledas av vd Annica Axelsson i samarbete med rekonstruktören och dennes team. Som rekonstruktör har Nils Åberg på Advokatfirman Carler föreslagits.

De aktuella bolagen har tillsammans en god ställning som marknadsledare, med en stor kundbas och ett attraktivt erbjudande. Verksamheten har varit lönsam med ett gott kassaflöde och det finns en stor potential framåt när skuldbördan minskar samt att kostnadsanpassningar genomförs för att anpassa lönsamheten, säger Annica Axelsson.

Förhandling om ägarskifte långt gången
Det finns lång gångna förhandlingar med en ny ägare, men detaljer återstår. När formaliteterna är klara kan bolagets ägare överlåta BrandFactory till en ny aktör, med stor erfarenhet av operativ turnaround av komplexa verksamheter.

Företagsrekonstruktion är ett instrument för att undvika konkurs för företag som har betalningssvårigheter men som på sikt har goda möjligheter att leva vidare. Under rekonstruktionen får företaget en viss tid på sig att ombilda och återuppbygga sin ekonomi och verksamhet. Den sker steg för steg enligt en utstakad process som anges i lagen och sker i samarbete med en rekonstruktör som godkänns av tingsrätten. Det är fortfarande ordinarie styrelse och ledning som företräder och ansvarar för verksamheten.

Frågor kring rekonstruktionsprocessen kan skickas till rekonstruktion@brandfactory.se.

För mer information kontakta:
Annica Axelsson, vd
070-373 23 75
annica.axelsson@brandfactory.se

Frågor och svar för dig som kund

Frågor och svar för dig som leverantör

Ladda ner pressmeddelande

BrandFactory är störst i Norden inom visuell kommunikation, varumärkesprofilering och design för varumärkesägare och butikskedjor. BrandFactory är en One Stop Shop för stora varumärken att kommunicera på fysiska platser med digital och tryckt kommunikation genom trycksaker, traditionella skyltar, digitala skyltar, fordonsreklam, evenemang, utställningar och mässor –allt från design till leverans. Bolaget har produktion och kontor på sju platser i Sverige, två i Norge och två i Danmark.

  • FRAMTIDENS KOMMUNIKATION PÅ FYSISK PLATS

    Nyhet!

    Om du vill ha stenkoll på trender och nyheter gällande kommunikation på fysisk plast, besök då mässan Retail Experience Live i Kista den 15-16 maj 2019. Detta är ett helt nytt spännande mässkoncept som är utformat för att möta retailvärldens nya karta.
  • Vi presenterar BrandFactorys Hållbarhetsrapport för 2018

    Hållbarhet

    BrandFactory är per definition ett miljömedvetet företag. Det är mycket viktigt för oss att ta ansvar för hållbarhet, kvalitet och miljö. Nu kan vi presentera vår hållbarhetsrapport för 2018.
 ? 
Behöver du hjälp?