Dokument och bilder

Dokument och bilder

Brand Factory tar emot öppna layoutdokument och bilder som möter följande kravspecifikation:

- Adobe InDesign CS3 eller senare alternativt Quark XPress 6.5 eller senare.

- Fotografiska bilder skall vara taggade med icc-profil motsvarande bildens aktuella färgrymd.

- Samtliga använda typsnitt och länkar skall bifogas.

 

Rekommendationer:

Dokument: Se till att ditt layoutprogram har rätt färginställningar, läs mer under rubriken Färghantering. Använd layoutprogrammets inbyggda funktioner för preflight och ihopsamling av material för leverans.

Bilder: Behåll bilden i sin ursprungliga färgrymd, företrädesvis AdobeRGB eller sRGB. Behåll inbäddade profiler, de är nyckeln till korrekt återgivning. Följande filformat rekommenderas: TIFF LZW, Jpeg (maximal kvalitet) samt PSD (i kombination med InDesign).

Bildupplösning: Rekommenderad upplösning beror på kombinationen av format och slutprodukt, läs mer under rubriken Format.

Illustrationer: Vektorbaserad grafik rekommenderas för illustrationer, speciellt vid stora slutformat. Illustrationen bör färgsättas med CMYK-värden och bör ej ha inbäddade profiler.

Typsnitt: Undvik äldre versioner av typsnitt, de orsakar ofta konflikter i nyare system.