Hem - Nya skyltar till Östra Sjukhuset

Nyheter

Nya skyltar till Östra Sjukhuset

Nya skyltar till Östra Sjukhuset

Lead text: 

I samband med att Östra Sjukhuset i Göteborg omprofilerade sig behövdes nya utomhusskyltar som var tydliga och anpassade för alla besökare.

Brand Factory behövde därför välja typ av skyltar med största omsorg när vi fick uppdraget. Lösningen blev bland annat att använda noggrant anpassade taktila skyltar så att även synskadade skulle kunna ta till sig informationen. Vi kunde exempelvis leverera en skylt som gav en klar översikt över sjukhusområdet som tydligt vägleder alla besökare rätt.

Till höger visas några bildexempel av de nya skyltarna.

För att veta mer om projektet kontakta Thomas Johansson, säljare på Brand Factory i Göteborg.