Hem - Om oss - Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet

Lead text: 
På Brand Factory tycker vi att miljö-och kvalitetsarbete är viktigt. Vi har sedan flera år tillbaka varit certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Farsta-fabriken har även ett FSC®certifikat, med licensnummer FSC-C041249, vilket gör att vi kan, om kunden så önskar, miljömärka trycksakerna som trycks i Farsta. Vi kan även, via vår leverantör, ”Klimatkompensera” pappersinköpen. Till skillnad mot FSC, som i de flesta fall är kostnadsfria, så betalar man en liten avgift för klimatkompensationen. Den avgiften är förhållandevis låg och går direkt till ett trädplanteringsprojekt.

Vi kallar hela vårt ledningssystem BrandQuality där förutom ISO 14001 och FSC, även kvalitetssystemet ISO 9001 ingår. ISO 9001 är vårt kvalitetssystem som hjälper oss att arbeta systematiskt och via ständiga förbättringar säkerställer vi att Brand Factory levererar den kvalitet som kunderna efterfrågar. Genom att vi slagit ihop ISO 9001 och ISO 14001 i vårt ledningssystem BrandQuality så har vi bra förutsättningar att styra och utveckla både kvalitet och miljö i våra processer.  

Miljöarbetet bygger på att vi årligen sätter miljömål utifrån den miljöpåverkan vår verksamhet har. Vi mäter pappersmakulatur och sätter årliga mål på detta. Kemikalieförbrukningen är ett annat viktigt mål där vi ständigt försöker sänka förbrukningen genom teknikutveckling samt att hela tiden hitta bättre lösningar i produktionen. Senaste exemplet på detta är att vi producerar helt IPA-fritt (Isopropanol) i en av offsetmaskinerna. Ett annat bra exempel är en ny ramtvättmaskin på screenavdelningen som sänkte vår kemikalieförbrukning med 40% eftersom man inte använder kemikalier i tvättprocessen.

Våra tjänstebilar ska vara miljöklassade enligt ett av våra miljömål. All vår el och fjärrvärme är miljöklassad. All vår personal får miljöutbildning. Vi gör återkommande skyddsronder och riskbedömningar för att förebygga och minimera vår miljöpåverkan. Via vår miljökonsult gör vi årligen en lagrevision för att kontrollera att vi lever upp till de miljölagar som styr vår verksamhet.