Hem - Om oss - Miljö och kvalitet - Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Lead text: 
Brand Factory bedriver ett aktivt miljöarbete för att ständigt minska vår miljöpåverkan.

För oss betyder det:

Att vi årligen upprättar miljömål.

Att vi aktivt arbetar för att öka miljömedvetenheten hos medarbetare och kunder.

Att vi ständigt utvecklar och erbjuder mer miljöanpassade produkter och tjänster.

Att våra medarbetare får utbildning i grundläggande miljökunskap.

Att vi alltid följer gällande lagstiftning och myndighetskrav.