Hem - Om oss - Styrelsen

Styrelsen

Styrelsen

Lead text: 
Ineko Group: Ineko & Brand Factory

Styrelseordförande

per_nystrom_120x120.png

 

 

 

 

 

 

Per Nyström är styrelseordförande för Ineko Group sedan 2015. Efter Ineko Groups förvärv av Brand Factory Group i april 2016 så är Per Nyström styrelseordförande för den sammanslagna koncernen. Född 1956. Arbetar som VD för Barrier Packaging Division inom ÅR Packaging Group och som Executive Advisor till Accent Equity Partners. Per innehar ett antal ytterligare styrelseuppdrag, exempelvis Eurowrap, Flextrus Group, Packbridge och Grafiska Företagen. Civilekonom från Lunds Universitet och från IMD i Lausanne. 

Styrelseledamöter

bjorn_anderson_120x120.png

Media Folder: Web

 

 

 

 

 

 

Björn Anderson är styrelseledamot i Ineko Group AB sedan 2013. Född 1954. Har sin kompetens och bakgrund i grafiska branschen och har de senaste 30 åren arbetat i ledande befattningar hos börsnoterade Intellecta-koncernens olika bolag:

1997-2011 VD för Intellecta Infolog AB (fd Tryckindustri)
2011-2012 VD för Ineko AB (sammanslagning av Intellecta Infolog och EkotryckRedners)
2012-2013 chef för Intellectas affärsområde Infolog som september 2013 såldes till Accent.

Sedan 2014 verksam med styrelseuppdrag i Ineko Group.

carl_furstenbach_120x120.png

Media Folder: Web

 

 

 

 

 

 

Carl Fürstenbach är styrelseledamot sedan i Ineko Group AB sedan 2013. Född 1974. Carl är partner på Accent Equity Partners AB sedan 2008. Tidigare advokat på Mannheimer Swartling. Civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och jur kand från Stockholms universitet. Övriga pågående uppdrag som styrelseordförande i San Sac Group och Eurowrap och som styrelseledamot i Hoist Group. Tidigare styrelseuppdrag inkluderar ÅR Packaging, Flextrus, INR, Semantix och Troax.

henrik_vilselius_120x120.png

Media Folder: Web

 

 

 

 

 

 

Henrik Vilselius är styrelseledamot i Ineko Group sedan 2016. Född 1963. Henrik är senior rådgivare, investerare och aktiv styrelsemedlem i företag inom IT, media, teknik och retail. Utbildning: Civ ing T/F KTH 1987. Övriga aktuella uppdrag: Ordföranden i Screen9 (online video streaming) och SkySense (transponderteknik UAV) och styrelseledamot i Inteno Broadband Group (smarta modem), Lovstrom Content (content marketing) och Ineko group. Industrial Advisor Boston Consulting Group.

 

Suppleant

 

 

 

 

 

 

Oscar Claeson är styrelsesuppleant i Ineko Group AB sedan 2013. Född 1982. Oscar är anställd hos Accent Equity Partners AB sedan 2011 och arbetade dessförinnan som transaktionsrådgivare hos Keystone Advisers. Civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm. Övriga pågående uppdrag som styrelseledamot i S:t Eriks och som styrelsesuppleant i Akademibokhandeln, Corvara och NSS Group.