Hem - Bankomat får ansiktslyftning

Nyheter

Bankomat får ansiktslyftning

Bankomat får ansiktslyftning

Lead text: 

I samband med att Bankomat AB nu tar över skötseln av landets drygt 2000 kontantautomater under varumärket Bankomat®, kommer många av dessa genomgå en rejäl uppfräschning. Minst hälften kommer att bytas ut helt medan andra får sin mjukvara uppgraderad. Profileringsföretaget Brand Factory har fått uppdraget att skylta om kontantautomaterna.

2012-10-22 Avtalet mellan de båda företagen löper under flera år, vars första etapp konkret handlar om omskyltning av cirka 700 externa kontantautomater som inte är i anslutning till något bankkontor. Detta beräknas vara klart till nästa sommar. Uppdraget omfattar både ljusskyltar och vanlig skyltning, samt kringtjänster såsom projektledning och hantering av bygglov.

– Vi är mycket stolta över detta prestigefulla uppdrag, säger Andres Skilberg, säljare på Brand Factory. Bankomat® är ett otroligt utbrett varumärke som de flesta känner till.

Bankomat® är sedan länge ett etablerat varumärke, men är numera alltså även ett bolag, Bankomat AB. Varumärket har genomgått en varsam uppdatering inför omskyltningen, där logotyp, färg och form moderniserats något. Den största förändringen kommer märkas hos Swedbanks och Sparbankernas automater, som efter omskyltningen får samma utseende som de andra automaterna under varumärket Bankomat®.

 

För mer information kontakta:

Andres Skilberg, Senior Key Account Manager Brand Factory, telefon 070-590 62 88 andres.skilberg@brandfactory.se.

Camilla Kinnarinen, Kommunikationsansvarig Bankomat AB, telefon 070-779 88 71 camilla.kinnarinen@bankomat.se.

 

Bankomat AB är specialiserade på insättnings- och uttagsautomater. Bolaget bildades 2010 och ägs gemensamt av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank med de 62 sparbanker med samarbetsavtal med Swedbank. Bankomat AB har till uppgift att upprätta en gemensam infrastruktur för alla kontantautomater som ägs av bankerna i Sverige.