Hem - Produkter & tjänster - Fordonsdekor

Fordonsdekor

Fordonsdekor

Lead text: 
Visste du att dekoren på ett fordon i innerstadstrafik observeras av så många som 8 000 potentiella kunder per timme? Hur många annonsplatser behöver du köpa för att nå samma exponering?

Levereras dina produkter med neutrala bilar tycker vi att du ska överväga möjligheten att göra om fordonet till en mobil reklampelare. Med vår hjälp kan dina tjänster, produkter och varumärke presenteras under pågående arbete. Nya och befintliga kunder uppmärksammar fordonsdekoren.

Brand Factory har tillverkat och levererat dekorer till hundratusentals fordon ända sen 60-talet. Vi har fått många erfarenheter som vi gärna delar med dig.

Vad vill du förmedla?

Du får förslag på fordonsreklam som fungerar för dig och dina behov. Vi sköter hela processen, från idéskiss och utformning till produktion och montage. Målet är att dekoren ska vara tydlig, hållbar och synas i mörker samt vara lätt att ta bort.

Brand Factory har ett rikstäckande nätverk av certifierade montörer som ser till att dekoren på fordonet monteras snabbt och kostnadseffektivt med säker kvalitet. Självklart lämnar vi garanti på såväl material som utfört arbete.

Kontakt fordonsdekor

Andres Skilberg
Senior Key Account Manager
010-451 00 22
andres.skilberg@brandfactory.se

Arne Carlsson
Senior Key Account Manager
010-451 00 21
arne.carlsson@brandfactory.se