Bildekaler

Bildekaler

Lead text: 
Har du en bil, ett fordon eller en produkt som du vill märka upp? Dekaler är ett enkelt och effektivt alternativ oavsett om dekalen ska innehålla information om din produkt eller användas för att visa ditt varumärke. Hos oss möter du lång erfarenhet och roliga idéer till dekaler och etiketter.

Det finns många dekaler och möjligheter att välja på.  Du kan välja mellan enkla dekaler till mer avancerade med extrem vidhäftning och beständighet.  Materialets kvalitet är avgörande för hållbarheten. För att dekalen ska bli kostnadseffektiv hjälper vi dig välja material för bästa hållbarhet och vidhäftningsförmåga. 

·         Var ska dekalen placeras?

·         På vilket underlag ska dekalen fästas?

·         Hur lång skall livslängden vara?

·         Hur skall den se ut?

Hållbara bildekaler
Factory erbjuder allt från enklare dekaler till avancerade detaljer med flera års garantier. Vi erbjuder många möjligheter och ett stort antal alternativ för att möta dina förväntningar på hållbarhet, vidhäftning, format och volymer. Vi har produktionsutrustning för små, korta serier till stora, återkommande volymer.

Dekalerna levereras enligt ditt önskemål på ark, styckvis eller på rulle (etiketter) inklusive möjlighet till individuell märkning (streckkod eller nummerserier).