Hem - Produkter & tjänster - Fordonsdekor - Trafiksäkerhetsmärkning på fordon

Trafiksäkerhetsmärkning på fordon

Trafiksäkerhetsmärkning på fordon

Lead text: 
Arbetsfordon och varningsmärken ska synas oavsett väderförhållanden.Nollvisionen – ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.– beslutades av riksdagen år 1997. Den handlar om säkerhet för alla som arbetar i utsatta situationer på våra vägar. Med tydlig säkerhetsmärkning på dina fordon bidrar du till ökad trafiksäkerhet.

Högreflekterande material ger god effekt

Vi arbetar med den senaste generationen av högreflekterande material som bygger på så kallad prismatisk teknik. Materialet ger god luminans när vägmärket eller väghållningsfordonet är placerat i en svår position. Högreflekterande material finns även i fluorescerande reflekterande färger som förstärker synligheten under dygnets alla timmar samt vid svårare förhållanden som skymning, gryning och dimma.

Brand Factory hjälper Polisen, Vägverket och Räddningstjänsten samt många andra entreprenörer att synas när de arbetar på våra vägar. Det finns ett omfattande regelverk kring trafikmärkning där våra specialister hjälper dig rätt.

Hur kan vi hjälpa dig? Kontakta oss så ser vi till att dina arbetsfordon bidrar till Nollvisionen med rätt säkerhetsmärkning.