Ljusskyltar

Ljusskyltar

Lead text: 
Brand Factory är specialister på att konstruera ljusskyltar som syns och fungerar i olika miljöer. Vi gör ljusskyltar och ljuslådor i många material, exempelvis LED-skyltar, neon-skyltar, bak- och frontbelysta skyltar samt digitala skyltar. 

Du får hjälp att konstruera enstaka ljusskyltar till det lilla företaget eller hjälp att konstruera hundratals ljusskyltar till det internationella företaget. Vi har hjälpt med profilbyten och nya skyltar till företag som expanderat i nya länder.

Ljusskyltens ljusspridning är viktig

Du kan beställa ljusskyltar i vilken form som helst. Det viktiga är att ljusskylten syns ordentligt i den miljön där den ska placeras.  Därför är vi noga med tekniken och placeringen så att ljusspridningen blir den bästa.

Kontakta oss när du ska beställa nya eller byta ut befintliga ljusskyltar. Du sparar tid och resurser med hjälp av våra projektledare som tar hand om hela processen med den nya ljusskylten:

·         Idéskisser

·         Design och konstruktion

·         Bygglov

·         Produktion

·         Installation

·         Service