Hem - Produkter & tjänster - Tjänster - Lager och distribution

Lager och distribution

Lager och distribution

Lead text: 
Vi hjälper dig med god lagerhållning och logistisk kapacitet av material för profilering och butikskommunikation.

Distributionstjänsterna är en del av produktionsflödet. Tid för packning, åtgång av emballage, preferenser avseende frakttjänster, önskemål om hantering av inkommande gods avseende vikt och storlek optimeras. Distribution sker både lokalt, nationellt och internationellt.

Logistikcentrum och svenska lagerlokaler

Vår svenska produktlager finns i våra anläggningar i Linköping och Farsta.

I Linköping har vi närmare 1500 kvm lageryta med allt från flagglinor till tio meters pyloner, styckevisa dekaler och kompletta dekorsatser.

Du får behovsanpassade och skräddarsydd lagerlösningar som är ändamålsenlig för dina produkter.

Linköping ligger bra till som logistikcentrum. Kombinationen av lager och logistikcentrum löser många lager- och logistikproblem som våra kunder ställs inför. Distributionen anpassas efter våra kunders behov och genom att alla stora transportföretag utgår från Linköping hanterar vi många leveranser till dagen efter. Vi har även stor erfarenhet av att leverera och ta emot gods internationellt.