Hem - Produkter & tjänster - Tjänster - Produktutveckling

Produktutveckling

Produktutveckling

Lead text: 
Innovation och framtidstänkande är viktigt när nya produkter utvecklas inom profilering och butikskommunikation. Produktutveckling är en central del av våra tjänster i kombination med innovativ design och kompetens. Våra produktutvecklare skräddarsyr lösningar baserade på dina behov och önskemål.

Produktutvecklarnas viktigaste uppgift är att initiera, genomföra och slutföra produktutvecklingen i nära samarbete med våra kunder, partners samt egna säljare och projektledare.

Produktutvecklarna hjälper till med idéer, koncept, materialval, konstruktion, funktion, prototyper och säkerställer att produkterna fungerar såväl i produktion som i de miljöer de ska användas i. 

Produktutvecklingen är därför en central del när produkternas funktionsduglighet och kvalitet ska säkerställa profilering och butikskommunikation. Vi kan här på eget eller kunders initiativ ta fram skräddarsydda lösningar som effektiviserar reklamkommunikation både inom- och utomhus. Våra utvecklare har gedigen grafisk kompetens och deltar i försäljningsprocessen.