Hem - Produkter & tjänster - Tjänster - Projektledning

Projektledning

Projektledning

Lead text: 
Nyckeln till framgångsrik omprofilering handlar om effektiv projektledning. Ett namnbyte eller ny profil är ett tidskrävande projekt som leder till nya skyltar, flaggor, fordonsdekorer, profilmaterial och många detaljer att hålla reda på. Våra projektledare styr projektet från start till mål.

Brand Factory kan varumärkesprofilering. Projektledarna har erfarenhet från stora och små projekt för butiker och verksamheter i många branscher. Kännetecknade för alla våra projekt är att vi säkerställer hög kvalitet och god ekonomi hela vägen från framtagning av profilmanual till färdig slutrapport.

Regelbundna möten

Vi träffas på regelbundna kvalitets- och servicemöten för att säkerställa att projektplaneringen följer uppsatta mål. Vi stämmer av att vi förstår behoven och att vi tillsammans tar hand om reklaminvesteringen på allra bästa sätt.

Kontinuerlig rapportering gör att ni hur projektet fortskrider. Du kan också använda vårt webbaserade projektledningssystem och se status på projektet i realtid.