Hem - Projektledning för Förstudiefasen

Projektledning för Förstudiefasen

Projektledning för Förstudiefasen

Lead text: 
I det skedet då varumärkets utseende börjar ta form är det redan hög tid att kontakta Brand Factory för konsultation och en förstudie gällande de mer komplexa kontaktytorna.

Väldigt ofta etableras kontakten då profilmanualen är klar och i det skedet kan det krävas mycket anpassning för att den nya grafiska profilen ska gå att implementera i verkligheten. För alla parter är det därför bra om vi får vara med och konsultera på ett så tidigt stadie som möjligt genom en förstudie, vilket vi gör under sekretess och med högsta integritet.

Inför ett projekt behöver profilmanualen ses över med utgångspunkt från projektets omfattning och hur enheterna och kontaktytorna ser ut i verkligheten. Exempelvis kan profilmanualen innehålla skisser på ett fåtal fordon, medan i verkligheten består fordonsparken av en mängd olika märken och modeller. Ett nytt butikskoncept kan behöva testas i verklig miljö för att man ska få bekräftat att konceptet fungerar. Här hjälper vi våra kunder att kartlägga, dokumentera, rita nya skisser och genomföra tester.