Hem - Kundcase - Bring

Bring

Bring

Lead text: 
Inom loppet av de senaste 10 åren har Posten Norge som företag genomgått stora förändringar. Från att vara känt som ett traditionellt statligt postföretag till en betydande logistik- och IT-aktör i tillägg till den gamla kärnverksamheten.

Vägen dit har gått genom flera uppköp och inom logistik/distribution befann man sig därefter i en situation med många olika företag med olika profiler. Sammanfattningsvis kan sägas att det var mycket svårt att uppfatta koncernens betydande storlek på marknaden utifrån den profileringen som fanns och det fanns inget gemensamt namn som band dem samman. 

Ramavtal för profilering av bilar

Sommaren 2006 var Brand Factory leverantör till delar av koncernen i Norge och vi positionerade oss inför den kommande upphandlingen genom en prekvalificering av framtida leverantörer. Året därefter kom förfrågan ”ramavtal profilering av bilar” ut avseende Norge, Sverige, Finland, Danmark och Baltikum. Efter att ha blivit utvald som leverantör för detta blev Brand Factory involverade i processen med utarbetning, planering och genomförande av den nye visuella identiteten för Posten Norge AS och Bring med fem underliggande linjer i Norden och Baltikum. Detta arbete resulterade i ett nära samarbete både med inköp, marknad, extern byråkontakt, distribution och därefter en egen bilgrupp inom koncernen. Sommaren 2008 var äntligen allt klart och den första helgen i september 2008 lanserades den nya profilen med pompa och ståt.

Färgbyte med hjälp av folie

Den helgen jobbades det i alla större städer över hela Norden från fredag morgon till söndag kväll. Bara i Norge blev över 400 bilar omprofilerade och inom loppet av 4 hektiska månader hösten 2008 blev ca 2500 enheter omprofilerade. Rapporteringen har skett löpande och på de veckovisa statusmötena har man gått igenom det arbete som gjorts i varje land och granskat detta mot de uppsatta målen för respektive land och linje. Arbetet har framskridit med oförminskad kraft under 2009 och kommer fortsätta 2010 ut. En central del i detta projekt är färgbyte av den existerande fordonsparken som görs med hjälp av folie, så kallad helfoliering. Fördelarna med denna teknik är många, men den viktigaste är kanske ekonomin som ligger i en mycket kort ställtid på materialet jämfört med omlackering. För att ytterligare förstärka profilen samt tillvarata säkerhet på bästa möjliga sätt är stora delar av logoelementen producerat på reflekterande folie.

Största projektet i Norden inom omprofilering av fordon

Totalt sett är det en fordonspark på ca 10 000 enheter som omprofileras över en period på tre år och projektet er det största i Norden någonsin inom omprofilering på fordon. Brand Factory var en naturlig partner tack vare vårt täckningsområde som matchar kundens behov snudd på perfekt, samtidigt som vi har den nödvändiga kapaciteten och kompetensen att genomföra ett uppdrag av detta slag. Vi är mycket stolta över att ha kommit långt i genomförandet av denna stora uppgift.