Hem - Kundcase - XL-Bygg

XL-Bygg

XL-Bygg

Lead text: 
Våren 2009 inledde Byggtrygg tillsammans med Brand Factory arbetet med att omprofilera 95 bygghandlare i Sverige till XL-BYGG. Profileringen omfattade skyltar utvändigt och invändigt, bildekorer, foliering av kassadiskar och ramper, arbets- och profilkläder samt presentartiklar. Det geografiska området sträckte sig ända från Ystad till Kiruna.

Brand Factory fick förtroendet att genomföra uppdraget då man ansåg att vi var den partner som hade resurserna som krävdes för att kunna hantera en omprofilering av denna omfattning. Lanseringen av den nya profilen hade förutbestämda datum beroende på vilken ort och vilket område i landet det gällde. Projektet planerades, ett stort surveyarbete inleddes, ett originalarbete tog vid och våra produktionsenheter kunde strax börja producera.

Ett stort profileringsprojekt

Under resans gång växte projektet till att bli ett av våra största och mest komplexa. Omfattningen av arbetet skulle visa sig vara mycket större än någon kunnat förutse och detta satte Brand Factory på prov med att kunna lösa uppgiften till lanseringen som fortfarande hade sitt bestämda datum. Vi mobiliserade alla resurser som fanns, fabrikerna gick för högtryck och våra montörer arbetade dygnet runt. Här tävlade vi bokstavligen mot klockan. När tidpunkten för lanseringen slutligen kom kunde vi se tillbaka på ett projekt där vi bland mycket annat producerat skylt av 27 ton plåt, monterat 52 pylonskyltar, tillverkat drygt 35.000 invändiga skyltar och profilerat drygt 300 fordon. Även tre ton godis levererades till lanseringen!

Profilerar nya butiker

Den positiva respons vi fått från Byggtrygg och XL-BYGG-butikerna visar att alla är nöjda med vårt arbete och vi är stolta över att vi fick förtroendet att ta hand om detta spännande projekt. Idag fortsätter vi att hjälpa XL-BYGG profilera nya butiker och för eftermarknaden har vi byggt upp bra rutiner för beställning av standardprodukter såsom arbets- och profilkläder, standardskyltar och annat butiksmaterial. XL-BYGG är ett bra exempel på ett projekt där nästan samtliga av våra produkter och tjänster kommit till nytta.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Per Frykedal, säljare på Brand Factory.